Pogled iz zraka na Tvrđu

Za one koji nas pitaju koliko smo udaljeni od starog grada – Tvrđe…

Teško može biti bliže.